Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 146/2021 – SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE

do zapytania ofertowego nr 146/2021

dotyczącego wyboru trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów oraz psychologów prowadzących zajęcia oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

 

dot. zmiana lokalizacji usługi fizjoterapeutycznej

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania – z dotychczasowego brzmienia:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami w terminie: 28.07-09.08.2021 r.:

na terenie: Wrocławia, przez:

–     1 fizjoterapeutę w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami)

na terenie: Koszalina, przez:

–     1 trenera/instruktora podnoszenia ciężarów w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)

na terenie: Bydgoszczy, przez:

–     1 trenera/instruktora podnoszenia ciężarów w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)

–     1 fizjoterapeutę w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami)

na terenie: Radomia, przez:

–     1 trenera/instruktora podnoszenia ciężarów w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)”

 

otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami w terminie: 28.07-09.08.2021 r.:

na terenie: Wrocławia, przez:

–     1 fizjoterapeutę w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami)

na terenie: Koszalina, przez:

–     1 trenera/instruktora podnoszenia ciężarów w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)

na terenie: Bydgoszczy, przez:

–     1 trenera/instruktora podnoszenia ciężarów w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)

na terenie: Radomia, przez:

–     1 trenera/instruktora podnoszenia ciężarów w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami)”

–     1 fizjoterapeutę w liczbie średnio 96 godzin łącznie

(wymagane doświadczenie w pracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami)”

 

Do sprostowania dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy