STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe 45/2021 – informacja o wyborze
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe 45/2021 – informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 18.02.2021 r. do 28.02.2021 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 45/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tomasz Woźny Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 18-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Sylwester Flis Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 18-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Małgorzata Szulfer Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 18-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Alicja Mucharska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 18-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Usługi z zakresu logopedii i edukacji Elżbieta Fronckiewicz-Nowak Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 18-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.