STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe 44/2021 – informacja o wyborze
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe 44/2021 – informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 18.02.2021 r. do 28.02.2021 r.,
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 44/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Spółdzielnia Socjalna RUCZAJ wynajem obiektów sportowych 18-28.02.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Integracyjny Klub Sportowy „Atak” usługa hotelowa     usługa gastronomiczna 18-28.02.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.