STRONA GŁÓWNA > Zapytanie ofertowe 42/2021 – informacja o wyborze
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe 42/2021 – informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 19.02.2021 r. do 04.03.2021 r.,
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 42/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów sportowych

19.02-04.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.