STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Wybór najkorzystniejszej ofert nr 14/2023
Zapytania Ofertowe

Wybór najkorzystniejszej ofert nr 14/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023”

  1. Postępowanie nr 14/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Nr.pozycji z zapytania Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych

usługa wstępu do obiektów sportowych

KRAKÓW, s. judo

01.07.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

usługa wstępu do obiektów sportowych

GORZÓW, s. ogólnorozwojowa

01.07.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.