Polski Komitet Paralimpijski rozpoczął realizację projektu „WSPIERAMY WSZYSTKICH!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

dofinansowanie plakat2

W ramach projektu „WSPIERAMY WSZYSTKICH!” przewidziana jest organizacja cyklu warsztatów skierowanych do trenerów/instruktorów sportowych jako osób zaangażowanych w
proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz mających istotny wpływ na ich postawę i aktywność. Zaplanowane w ramach projektu warsztaty dedykowane są 50 trenerom/instruktorom zainteresowanym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz rozwijaniem kompetencji i umiejętności dotyczących poprawy jakości funkcjonowania OzN.

Prowadzącymi warsztaty będą uznani specjaliści w dziedzinach sportu i rehabilitacji, znający realia codziennego funkcjonowania oraz uprawiania sportu przez OzN. W trakcie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z następującymi blokami tematycznymi: klasyfikacja medyczna, dobór obciążeń treningowych oraz budowanie zespołu szkoleniowego

Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Polskim Komitetem Paralimpijskim pod adresem mailowym: k.biskupska@paralympic.org.pl.

PFRON

Dokumenty do pobrania: