STRONA GŁÓWNA > SPROSTOWANIE
Zapytania Ofertowe

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE

do zapytania ofertowego nr 94/2021

dotyczącego usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 18-21.03.2021 r. oraz 28-31.03.2021 r. w ramach projektu„Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

Data publikacji: 11.03.2021 r.

dot. korekty liczby osób

1) pkt. 2 „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 18-21.03.2021 r. oraz 28-31.03.2021 r., w tym:

  1. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 19 osób w terminach 18-21.03.2021 r. oraz 28-31.03.2021 r.

(obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)

  • zapewnienia wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla 19 osób w terminach 18-21.03.2021 r. oraz 28-31.03.2021 r.

(od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu)

  • wynajmu obiektów sportowych w terminach 18-21.03.2021 r. oraz 28-31.03.2021 r.
  • hala sportowa w wymiarze śr. 4 godz./dziennie
  • (obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000615/BF/D z dnia 25.08.2020 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

2) Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy