Sport jest dla Ciebie to roczny projekt wykorzystujący sport jako jedną z najskuteczniejszych form aktywności. W ramach projektu została przewidziana organizacja warsztatów sportowo-aktywizujących, których długość będzie dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez BO. Warsztaty będą trwały śr. 8 dni (7 noclegów). Przeznaczone są dla osób, które będą zainteresowane zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, nabyciem, rozwijaniem i podtrzymywaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Szacuje się zorganizowanie 108 warsztatów. Podczas nich planowane są dla uczestników/czek: indywidualne konsultacje z psychologiem, fizjoterapeutą oraz udział w zajęciach sportowych zgodnie z IPD (m.in. pływanie, kolarstwo, szermierka, elementy narciarstwa alpejskiego, biegowego i biathlonu, LA, tenis stołowy, wioślarstwo, kajakarstwo, tenis na wózkach, etc.) w grupach.

Wnioskodawca zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem obiektów sportowych i niezbędnego sprzętu, opiekę kadry merytorycznej projektu, a także opłaci transport (w zależności od potrzeb transport zbiorowy lub dokonany zostanie zwrot poniesionych przez uczestników/czki kosztów dojazdów) i zakupi sprzęt sportowy i akcesoriów specjalistycznych.


Współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Regulamin rekrutacji
  • zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
  • zał. nr 2 Karta rekrutacyjna
  • zał. nr 3 Deklaracja
  • zał. nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji
  • zał. nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem udziału w projekcie+udostępnianie danych
  • zał. nr 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  • zał. nr 7 Rezygnacja z udziału w projekcie

Dokumenty do pobrania – POBIERZ

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu do pobrania – TUTAJ