wagrowiec

W dniach 17-23 czerwca w Wągrowcu czekają nas fantastyczne emocje sportowe – zawody łączące sportowców pełnosprawnych i z niepełnosprawnością! W związku z tym informujemy o rozpoczęciu procesu akredytacji dla dziennikarzy i dziennikarek. Chętnych zapraszamy do nadesłania swoich zgłoszeń na adres marketing@paralympic.org.pl. Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, reprezentowaną redakcję, numer legitymacji prasowej (jeśli dziennikarz/dziennikarka ją posiada). Zgłoszenia przyjmujemy do 13 czerwca. Do zobaczenia w Wągrowcu!

From 17-23 June, fantastic sports emotions await us in Wągrowiec – a competition combining athletes with and without disabilities! We are therefore announcing the start of the accreditation process for journalists and reporters. Those wishing to apply are invited to send their applications to marketing@paralympic.org.pl. Applications should include name, surname, the editorial office represented and the number of the press card (if the journalist has one). Applications will be accepted until 13 June. See you in Wągrowiec!