STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Rozeznanie rynku nr 41/2024
Zapytania Ofertowe

Rozeznanie rynku nr 41/2024

Data publikacji: 01.07.2024 r.

Rozeznanie rynku nr 41/2024

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paralimpijski

Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami w terminie: 20.07-01.08.2024 r., na terenie: Zakopanego, oczekujemy:

 1. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 11 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym 3 osoby poruszające się na wózkach

2. zapewnienia wyżywienia dla 11 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

3. wynajmu obiektów sportowych:

6 ergometrów wioślarskich ustawionych w sali z hipoksją 2500 m.n.p.m,  śr. 1,5 h, kriokapsuły śr. 1 x dziennie 6 osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji częściowych – wszystkie usługi wymagane w jednym obiekcie.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”, realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 1. Rozeznanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1Usługi hotelarskie

55270000-3Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest Kinga Biskupska: e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia informacji cenowej:

Informację cenową należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl do dnia: 08.07.2024 r. do godziny: 23:59.

Cena podana w informacji powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 1. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w informacji cenowej Wykonawcy
 • Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:
 1. wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych informacji;
 2. zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą (w przypadku wyboru oferty);
 3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego;
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 5. kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie oferty i realizacji umowy.
 • Osobom fizycznym przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Polski Komitet Paralimpijski danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy, znajdują się na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/ w zakładce: „Informacje RODO”
 1. Postanowienia końcowe

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. Poz. 1025) oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania, w tym do akceptacji informacji cenowej w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia.  Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem informacji cenowej.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz – Informacja cenowa