Aktualności

Oświadczenie MSiT na temat sytuacji finansowej Joanny Mazur

Poniżej oficjalne oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie sytuacji finansowej zawodniczki Joanny Mazur.

W nawiązaniu do sytuacji finansowej pani Joanny Mazur informujemy, że w ostatnich miesiącach otrzymała/otrzymuje następujące wsparcie i środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Fundacji Narodowej.

  • Około 40 000 zł rocznie z Programu Team100(Program team100 powstał w 2017r. Jest to dodatkowe wsparciedla zawodników, którzy obok szkolenia związkowegomają zapewnioną indywidualną ścieżkę finansowania. 40 000 zł otrzymuje z Programu Team100 również przewodnik p. Joanny Mazur – p. Michał Stawicki. Oboje zostali włączeni do Programu w styczniu 2018roku. Beneficjenci Programu samodzielnie decydują o tym, na co przeznaczają dodatkowe środki. Katalog kosztów, które można z nich pokryć jest bardzo szeroki – obejmuje m.in. wynajem mieszkania).

 

  • Około 24 000 zł rocznie – specjalne stypendium sportowe(stypendium zostało Pani Joannie przyznane przez Ministra mimo niespełnienia kryteriów ustawowych mówiących o konieczności startu podczas Mistrzostw co najmniej 8 państw w danej konkurencji i co najmniej 12 osób. Stypendium otrzymuje również przewodnik p. Joanny – Michał Stawicki).

 

  • 10 000 zł – jednorazowa nagroda specjalna.

 

  • Niezależnie od powyższego Pani Joanna Mazur oraz jej przewodnik p. Michał Stawicki mają również zapewnione szkolenie związkowe, którego koszty są pokrywane ze środków MSiT przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START na rocznym poziomie
    70 000–80 000zł
    (Dzięki temu p. Joanna oraz jej przewodnik mają zapewnione: zgrupowania krajowe i zagraniczne, transport, udział w zawodach, sprzęt sportowy, odżywki, suplementy diety, badania etc.)

Dodatkowo, według informacji otrzymanych od Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,
p. Joanna otrzymuje równieżśrodki na szkolenie z klubu– START Tarnów Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych na poziomie około 30 000 zł rocznie.

Kibicujemy bardzo mocno pani Joannie w karierze sportowej i przygodzie w Programie „Dancing with the Stars”. Wspieramy ją i jeśli tylko będzie taka wola, jesteśmy otwarci na jeszcze większe wsparcie służące komfortowi przygotowań pani Joanny do kolejnych startów.

 

źródło|: Ministerstwo Sportu i Turystyki