Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 132/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 13.12.2020 r. do 20.12.2020 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 132/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marek Biernat Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Agata Ciesielska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 13-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Marta Smętek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Zhao Xia Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Marek Konieczka Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
6 TRIMIND -REMAT Małgorzata Fijałek-Żuk Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 13-20.12.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.