Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 129/2020

Warszawa, 04.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 07.12.2020 r. do 18.12.2020 r., 06.01.2021r. do 14.01.2021 r. oraz 19.03.2021 r. do 31.03.2020 r. ,w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 129/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

usługa hotelowa,

usługa gastronomiczna,

wynajem obiektów sportowych

07-18.12.2020 r.

06-14.01.2021 r.

19-31.03.2021 r.

Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.