STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 125/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze – zapytanie ofertowe nr 125/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 06.12.2020 r. do 20.12.2020 r.,
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 125/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. usługa hotelowa, usługa gastronomiczna, wynajem obiektów sportowych 06-20.12.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.