STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 9/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 9/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 9/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 CS Twins Mikołaj Tusiński usługa hotelowa

08-11.03.2023

26-29.03.2023

Koszt oferty 100,00 pkt
2 Klub Relax Paweł Ziółkowski usługa gastronomiczna

08-11.03.2023

26-29.03.2023

Koszt oferty 100,00 pkt
3 Orbis S.A. , Ibis Kraków Centrum Usługa hotelowa
usługa gastronomiczna
10-12.03.2023
24-26.03.2023
Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Oferty odrzucone:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 HTI Sp. Z o.o., Golden Tulip Kraków Usługa hotelowa
usługa gastronomiczna
10-12.03.2023
24-26.03.2023
Koszt oferty 75, 79 pkt