STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 59/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 59/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 59/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1.„Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopausługa hotelowa
usługa gastronomiczna  
wynajem obiektów sportowych
09-11.12.2022Koszt oferty100,00 pkt.
2.Arena Pruszków Sp. Z o.o.usługa hotelowa
wynajem obiektów sportowych
09-11.12.2022 27-30.12.2022Koszt oferty100,00 pkt.
3.Kaipol Kai Xuusługa hotelowa
usługa gastronomiczna
wynajem obiektów sportowych
04-20.12.2022Koszt oferty100,00 pkt.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.