STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 5/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 5/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 5/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1CS Twins Mikołaj Tusińskiusługa hotelowa  7-10.02.2023 22-25.02.2023Koszt oferty100,00 pkt
2Klub Relax Paweł Ziółkowskiusługa gastronomiczna  7-10.02.2023 22-25.02.2023Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.