STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert-zapytanie nr 34/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert-zapytanie nr 34/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”

  1. Postępowanie nr 34/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Baspol Sp. z o.o. 1.1-1.9 Do 30.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
2 GM Trade s.c. 1.10-1.21 Do 30.03.2022 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.