STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 3/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 3/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 3/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
 „Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopausługa hotelowa, usługa gastronomiczna,  wynajem obiektów sportowych  24-26.02.2023 r.Koszt oferty100,00 pkt
 Kaipol Kai Xuusługa hotelowa, usługa gastronomiczna, wynajem obiektów sportowych12.02-04.03.2023 r.,
12-24.03.2023 r.
Koszt oferty100,00 pkt
 Arena Pruszkówusługa hotelowa, wynajem obiektów01-05.02.2023 r.,
28.02-03.03.2023 r.,
09-12.03.2023 r.
Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Oferty odrzucone: brak