STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 23/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 23/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 02.02.2021 r. do 12.02.2021 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

1. Postępowanie nr 23/2021
2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp. Wykonawca Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tomasz Woźny Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 02-12.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Sylwester Flis Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 02-12.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Małgorzata Szulfer Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 02-12.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Alicja Mucharska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 02-12.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Elżbieta Fronckiewicz-Nowak Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga 02-12.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.