STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 183/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 183/2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 183/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wioletta Dobrowolska Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 27-30.12.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Elżbieta Kobyłczyk Prowadzenie zajęć przez pedagog 27-30.12.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Dominik Foryś Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

       7-9.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 100,00 pkt
4 Agnieszka Szmyd Prowadzenie zajęć przez pedagoga 16-21.01.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Tamara Pielas Prowadzenie zajęć przez psychologa

       7-9.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 100,00 pkt
6 Piotr Niesyczyński Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

       7-9.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 100,00 pkt
7 Michał Spychała Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 5-9.01.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
8 Marek Żychowski Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę

       7-9.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 100,00 pkt
9 Mikołaj Nowacki Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

       7-9.01.2022

28-30.01.2022

11-13.02.2022

25-27.02.2022

11-13.03.2022

25-27.03.2022

Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.