STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 15/2023
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 15/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”.

  1. Postępowanie nr 15/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Bydgoskie Obiekty Sportowe  Sp. z o.o.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów sportowych

3-13.07.2023
17-25.07.2023
Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.