STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 142/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 142/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji w okresie od  28.12.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie 142/2020 z dnia 15.12.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

 

L.p.

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

cena

 Kryterium

uprawnienia

 Kryterium

doświadczenie

Punkty przyznane łącznie
1 Góral Ski Team Michał Kłusak Prowadzenie sekcji narciarstwa alpejskiego, w liczbie śr. 240 godzin łącznie w okresie od 28.12.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 0 pkt 10 pkt 80 pkt
2 Intertrans Mariusz Kłusak Prowadzenie sekcji narciarstwa alpejskiego, w liczbie śr. 240 godzin łącznie w okresie od 28.12.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 0 pkt 10 pkt 80 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.