STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze ofert -zapytanie nr 134/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert -zapytanie nr 134/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie 134/2020 z dnia 04.12.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli niżej wymienieni Oferenci, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne oraz spełnili kryteria merytoryczne za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nr oferty Nazwa firmy Zakres przedmiotu zamówienia
1 P.P.H.U ‘MARBO’ s.c. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski Pozycje: 1.1 – 1.15
2 AQUA-SPORT Pozycje:   2.1 – 2.31
3 ŁUKSPORT Adam Pazdyka Pozycje: 3.1 – 3.6
4 Decathlon Sp. z o.o. Pozycje:   4.1 – 4.2
5 ERSPORT RADOSŁAW RESZKA Pozycje:   5.1 – 5.14
6 Finis Sp. z o.o. Pozycje:   6.1 – 6.6
7 Firma Handlowo Usługowa ‘PABLO’ PAWEŁ KONDEK Pozycje:   7.1 – 7.10
8.1 – 8.10
9.1 – 9.8
8 AGA SPORT BOŻENA WALDOWSKA Pozycje:   10.1 – 10.2