STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 1/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie nr 1/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów oraz pedagogów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 1/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jadwiga Rogacka Prowadzenie zajęć przez pedagoga 17-21.01.2022 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Jarosław Górecki Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 17-21.01.2022 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.