STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 9/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 9/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 9/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 GM TRADE s.c.
Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk
1.1-1.5 Koszt oferty 100
2 Iguana Group sp. Z o.o. 2.1-2.5 Koszt oferty 100
3 Allstar-Uhlmann Polska M. Ciepłowska 4.1. Koszt oferty 100
4 GTM MOBIL 3.1.-3.4 Koszt oferty 100

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty odrzucone:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 GM TRADE s.c.
Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk
2.1-2.5 Koszt oferty 82
2 3.1-3.4 Koszt oferty 59
3 4.1 Koszt oferty 72
4 AMS Maciej Szuprowski 2.2.-2.5 Koszt oferty 81