STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 52/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 52/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 52/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1CS Twins Mikołaj Tusińskiusługa hotelowa  26-29.10.2022Koszt oferty100,00 pkt
2Klub Relax Paweł Ziółkowskiusługa gastronomiczna  26-29.10.2022Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.