STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 47/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 47/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

  1. Postępowanie nr 46/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Tonex PL  usługa hotelowa usługa gastronomiczna  30.09.-02.10.2022 20.10.-23.10.2022 01.12.-04.12.2022 12.01.-15.01.2022 09.02.-12.02.2022 09.03.-12.03.2022Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.