STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 18/2022
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 18/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajem obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 18/2022
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Paweł Ziółkowski KLUB RELAX

usługa gastronomiczna

18,21,22.02.2022

Koszt oferty 100,00 pkt
2 CS Twins Mikołaj Tusiński

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

18-22.02.2022

Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.