STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 137/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 137/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”.

  1. Postępowanie nr 137/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.. usługa gastronomiczna
usługa hotelowa
wynajem obiektów sportowych
1-14.07.2021
05-17.07.2021
Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.