STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 135/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 135/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć podczas sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”.

  1. Postępowanie nr 135/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp

 

Imię i nazwisko

Wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

PUNKTACJA

Cena punktacja

Doświadczenie punktacja

 

Punkty przyznane łącznie

1

ZENMED Grzegorz Dorszyński

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

2

Jerzy Meyer

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt..

20 pkt.

100 pkt

3

Janusz Blachucik

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

4

Wiktor Talar

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

5

Jacek Maciejewski

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

6

INVICTUS Tomasz Hamerlak

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

7

Tomasz Zioło

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

8

Anna Drążek- Szczerska

Prowadzenie zajęć przez trenera

/instruktora

01.07.2021 r.

do

31.03.2022 r.

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.