STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 133/2020
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 133/2020

Warszawa, 15.12.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 11.12.2020 r. do 31.03.2021 r.

w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie nr 133/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Bastion usługa wstępu do obiektów sportowych 11.12.2020 r. – 31.03.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Najczęściej czytane w kategorii Zapytania Ofertowe