STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – zapytanie 125/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – zapytanie 125/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2021”

  1. Postępowanie nr 125/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

2

Miasto Oświęcim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

3

Gmina Miasto Rzeszów, Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

4

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

5

F.H.U. Rafał Smyła

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

7

Gmina Miasto Elbląg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

8

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA’ SP. Z O.O.

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

9

Wojskowy Klub Sportowy Śląsk

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

10

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

11

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

12

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

13

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

14

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

15

Miasto Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Sportu

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

16

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Wynajem obiektów sportowych

01.06.2021-31.03.2022

Koszt oferty

100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.