STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 51/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 51/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów prowadzących podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach:
24.02.-02.03.2021, 25-28.02.2021 oraz 26-28.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 51/2021 z dnia 15.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia

 

Termin

Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewa Kłusak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 24.02.-02.03.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Magdalena Kłusak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
4 Maria Szymańska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
5 Janusz Kozak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 25-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Marian Kosider Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
7 Michał Słomiński Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
8 Edwin Wierzbicki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
9 Michał Spychała Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
10 Agnieszka Zuszek Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
11 Anna Dąbrowska Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt
12 Ewa Gawor Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

26-28.02.2021

Koszt oferty 100,00 pkt
13 Katarzyna Kusion Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
14 Dariusz Tomczak Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
15 Marta Kądziołka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
16 Kamila Hopej Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt

 którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.