STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 46/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 46/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących
w terminach: 19-28.02.2021 oraz 21.02.-06.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 46/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Catering Service

 

usługa gastronomiczna

 

19-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

usługa hotelowa

wynajem obiektów

19-28.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

21.02.-06.03 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.