Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 41/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/, psychologów/pedagogów oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 15-24.02., 16-21.02. oraz 17-21.02.2021  r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 41/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Michał Słomiński Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 17-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Edwin Wierzbicki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
3 Janusz Kozak Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
4 Michał Spychała Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
5 Agnieszka Zuszek Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
6 Marian Kosider Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
7 Grzegorz Krejner Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 15-24.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
8 Jadwiga Rogacka Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt
9 Mirosław Jurek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
10 Mateusz Wyszyński Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę Koszt oferty 100,00 pkt
11 Marek Podlasiński Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 16-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
12 Jerzy Studzińśki Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt
13 Paweł Stroka Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
14 Michał Morys Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.