STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 40/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 40/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 15-24.02., 16-21.02. oraz 17-21.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 40/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Arena Pruszków Sp z o.o.

usługa hotelowa

wynajem obiektów

15-24.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych

usługa hotelowa

wynajem obiektów

16-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Remo sp. z o.o. sp. jawna usługa gastronomiczna 16-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
4 „Solpark Kleszczów” sp. z o.o. usługa hotelowa
usługa gastronomicznawynajem obiektów
17-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.