Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 35/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 11-22.02.2021 r.

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 35/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Renata Chilewska Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 11-22.02.2021 cena 100 pkt.
2 Dariusz Niemczyn Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora cena 100 pkt.
5 Edyta Kafka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę cena 100 pkt.
6 Wiktor Sobociński Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę cena 100 pkt.

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.