STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 34/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 34/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 11-22.02.2021 r.,

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 34/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma Cetniewo

we Władysławowie

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

11-22.02.2021 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.