STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 30/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 30/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 10-21.02.2021 r. oraz 14-27.02.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 30/2021 z dnia 01.02.2021 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli oferenci:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tumering Catering Marcin Chochół

 

usługa gastronomiczna

 

10-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2

 

BRS Robert Borys

 

wynajem obiektów 10-21.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

14-27.02.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.