Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”.

  1. Postępowanie nr 21/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonania KryteriumPunkty przyznane łącznie
1Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Startusługa hotelowa usługa gastronomiczna wynajem obiektów sportowych15-22.09.2023 r.Koszt oferty100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.