Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023”

  1. Postępowanie nr 19/2023
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Nr.pozycji z zapytania Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
2 Gmina Miejska Kraków – Zespół Szkół Specjalnych nr 14 usługa wstępu do obiektów sportowych – Kraków, lekkoatletyka 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Stowarzyszenie Siemacha usługa wstępu do obiektów sportowych – Kraków, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych usługa wstępu do obiektów sportowych – Kraków, tenis stołowy 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Miasto Żywiec, Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych nr 2 w Żywcu usługa wstępu do obiektów sportowych – Żywiec, tenis stołowy 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Aquapark Kalisz Sp. z o.o. usługa wstępu do obiektów sportowych – Kalisz, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Hotel Gołębiewski w Białymstoku usługa wstępu do obiektów sportowych – Białystok, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
8/9 Gmina Bieruń/ Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych – Bieruń I i II, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
10 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 i. M. Kopernika w Tychach usługa wstępu do obiektów sportowych – Bieruń II, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
11 Zagamix II Sp.J. B.S. Gawęcki; L.J. Chrząstek usługa wstępu do obiektów sportowych – Tychy, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
12 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie usługa wstępu do obiektów sportowych – Mikołów, pływanie 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt
13 Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze usługa wstępu do obiektów sportowych – Zielona Góra, lekkoatletyka 01.09.2023-15.03.2024 Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.