STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 140/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 140/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021”

  1. Postępowanie nr 140/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Edyta Kafka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 19-31.07.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Ewa Kotyńska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 20-25.07.2021 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Radosław Kownacki Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę 19-31.07.2021 Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty odrzucone: brak