STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze ofert – 11/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze ofert – 11/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników warsztatów sportowych w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie 11/2021 z dnia 11.01.2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli niżej wymienieni Oferenci, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Zakres usługi
1 Never Average Adrian Sajdak Wartość brutto poz. 1, 3-4, 7
2 GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk Wartość brutto poz. 2, 5-6