STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Postępowanie z dnia 13 kwietnia 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Cena 100%