STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 33/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 33/2018

Warszawa, 09.04.2018 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 09.04-21.04.2018 r.
w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 29 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 09.04-21.04.2018 r.

Gmina Olsztyn – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Olsztyn – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie Usługa wynajmu obiektów sportowych 09.04-21.04.2018 r. Cena 100%