STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 32/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 32/2018

Warszawa, 09.04.2018 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 09.04-21.04.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 29 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi hotelowej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 09.04-21.04.2018 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zapewnienie usługi gastronomicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 09.04-21.04.2018 r.

Majjwerr s.c. Aneta Siemińska-Drajer, Mieczysław Siemiński,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie Usługa hotelarska 09.04-21.04.2018 r. Cena 100%
2 Majjwerr s.c. Aneta Siemińska-Drajer, Mieczysław Siemiński Usługa gastronomiczna 09.04-21.04.2018 r. Cena 100%