STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 26/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 26/2018

Warszawa, 15.03.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeuty i psychologa zajęć podczas warsztaty sportowe w okresie od 19.03-21.03.2018 r.
i 21.03-31.03.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 7 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 19.03-21.03.2018 r.,

Wojciech Jelonek, P. Mieczysław Nowak, P. Piotr Urbański,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 21.03-31.03.2018 r.,

Wojciech Jelonek, P. Mieczysław Nowak, P. Piotr Urbański,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

c) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 19.03-21.03.2018 r.,

Barbara Hohensee, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez drugiego fizjoterapeutę/ masażystę, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

d) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 21.03-31.03.2018 r.,

Barbara Hohensee, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez drugiego fizjoterapeutę/ masażystę, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

e) Usługi psychologa w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 19.03-21.03.2018 r.,

Promindset Karolina Chlebosz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

f) Usługi psychologa w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 21.03-31.03.2018 r.,

Promindset Karolina Chlebosz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wojciech Jelonek Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19.03-21.03.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Mieczysław Nowak Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19.03-21.03.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Piotr Urbański Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 19.03-21.03.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Wojciech Jelonek Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.03-31.03.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Mieczysław Nowak Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.03-31.03.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Piotr Urbański Prowadzenie przez trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 21.03-31.03.2018 r. Cena 100 pkt.
7 Barbara Hohensee Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć w liczbie min. 21 h 19.03-21.03.2018 r. Cena 100 pkt.
8 Barbara Hohensee Prowadzenie przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć w liczbie min. 77 h 21.03-31.03.2018 r. Cena 100 pkt.
9 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie przez psychologa/ pedagoga zajęć w liczbie min. 21 h 19.03-21.03.2018 r. Cena 100 pkt.
10 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie przez psychologa/ pedagoga zajęć w liczbie min. 77 h 21.03-31.03.2018 r. Cena 100 pkt.