STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 25/2018
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 25/2018

Warszawa, 15.03.2018 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowych w dniach 19.03-21.03.2018 r. oraz 21.03-31.03.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 7 marca 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu „weekendowego” w terminie 19.03-21.03.2018 r.

Wielspin Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Zapewnienie usługi podczas warsztatu sportowo-aktywizującego w terminie 21.03-31.03.2018 r.

Wielspin Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wielspin Sp. z o.o. 19.03-21.03.2018 r. Cena 100%
2 Wielspin Sp. z o.o. 21.03-31.03.2018 r. Cena 100%