STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.10.2018  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17-26.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 08.10.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Centrum Szkoleniowe TWINS

Paweł Ziółkowski Klub Relax

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa hotelowa i gastronomiczna (śniadania) 17-26.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
1 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 17-26.10.2018 r. Koszt oferty 76,24 pkt
2 Paweł Ziółkowski Klub Relax Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 17-26.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt